ETAPY WSPÓŁPRACY

1

Akceptacja oferty cenowej, ustalenie terminów, przesłanie niezbędnych materiałów.

2

Inwentaryzacja obiektu. Analiza potrzeb i preferencji w postaci rozmowy i szczegółowego formularza.

3

Moodboard - w oparciu o rozmowę i kwestionariusz przygotowywany jest moodboard - tablica inspiracji dobranych specjalnie do projektowanego wnętrza.

4

Układ funkcjonalny - rozplanowanie lokalizacji mebli i głównych elementów wyposażenia w postaci rzutu 2d. Ten etap jest kontynuowany aż do akceptacji ze strony inwestora.

5

Projekt rozwiązań kolorystycznych, materiałowych i oświetleniowych. Efektem tego etapu jest opracowanie widoków 3d. Jest to etap na którym prowadzona jest więszkośc prac koncepcyjnych.

6

Forotorealistyczne wizualizacje w celu potwierdzenia wybranych rozwiązań materiałowych, kolorystycznych, aranżacyjnych.

7

Przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia prac remontowych.